Location:The Westin Savannah, 1 Resort Dr, Savannah, GA 31421